Pregatirea manuscrisului

Manuscrisul trebuie predat atat in format electronic – editorul de texte Microsoft Word sau PDF), cat si pe suport de hartie, cu mentiunea ca cele două variante de text să fie identice.

Structura manuscrisului:
Manuscrisul trebuie sa fie predat in forma finala si completa, cu o structura clara si marcaje uniforme

 • Textul lucrarii trebuie sa fie precedat de o Pagina de titlu, de un Sumar (acesta poate fi asezat si la sfarsitul lucrarii), de o lista de Abrevieri (daca este cazul), de un Glosar (daca este cazul) si, eventual, de o Prefata si/sau de un Cuvant-inainte. La sfarsitul lucrarii poate aparea o Bibliografie si o Posfata, respectiv un Index.

Pagina de titlu trebuie sa contina numele autorului si titlul complet (inclusiv subtitlul), exact asa cum va aparea in cartea tiparita; daca exista o prefata/postfata sau un cuvant-inainte scris(e) de catre o alta persoana, trebuie precizat numele acesteia. In cazul traducerilor se specifica numele traducatorilor; Trebuie mentionat daca este vorba de o editie noua (a cata editie?) sau daca este o editie revazuta. Mottourile, dedicatiile sau multumirile trebuie sa figureze de la inceput in manuscris, in vederea unei paginari corespunzatoare.

Lucrarile finantate (sponsorizari): in cazul in care editarea (scrierea, traducerea, cercetarea etc.) a fost finantata, acest fapt trebuie mentionat in primele pagini ale cartii conform solicitărilor finantatorului.

• Contribuitorii: pentru lucrarile colective, se va include o lista a autorilor, din care trebuie sa rezulte clar contributia fiecaruia.

Sumarul trebuie sa reflecte intocmai continutul lucrarii, cu evidentierea clara a nivelurilor de titlu (parti, capitole, subcapitole etc.). 

Lista de abrevieri se pozitioneaza inaintea textului propriu-zis si se ordoneaza alfabetic. Este important ca acelasi cuvant sa fie prescurtat in acelasi fel de-a lungul intregii lucrari, iar prescurtarea respectiva sa se regaseasca alaturi de forma desfasurata in lista de abrevieri.

Bibliografia. Trimiterile din text sau din notele de subsol, respectiv din notele finale trebuie sa se regaseasca in totalitate in referintele bibliografice, unde, pentru fiecare lucrare, se precizeaza autorul/autorii, titlul, volumul/tomul (daca este cazul), editia (daca nu este o editie noua), editura, locul si anul aparitiei (in cazul articolelor, se precizeaza titlul, numarul si anul publicatiei in care au aparut). Este important ca toate aceste date sa fie corecte si redate uniform de-a lungul lucrarii, avandu-se permanent in vedere corespondenta text/note/bibliografie. Ordinea de redare a informatiilor in cadrul unei referinte bibliografice (nume, prenume, titlu… sau prenume nume, titlu…) trebuie sa fie aceeasi in intreaga lista, iar ordinea referintelor in cadrul bibliografiei trebuie sa fie cea alfabetica. In cazul in care se foloseste forma prescurtata a prenumelor, este important ca acelasi prenume sa fie prescurtat in acelasi fel (de exemplu, G. sau Ghe. pentru Gheorghe, niciodată amandoua in paralel).

• Notele de subsol/notele finale trebuie sa contina, in aceasta ordine, urmatoarele informatii: indicele de nota, autorul/autorii (prenume nume), titlul, volumul/tomul (dacă este cazul), editia (daca nu este o editie nouă), editura, locul şi anul aparitiei, pagina sau paginile, cu modificările corespunzătoare in cazul periodicelor. Trimiterile se vor face prin cifre sau asteriscuri plasate ca exponent (superscript) in dreapta cuvantului (pasajului) vizat. In notele de subsol sau in cele finale, asteriscurile sau cifrele se vor relua, la inceput de paragraf, tot ca exponent, in stanga primului cuvant din enuntul notei respective. Obligatoriu este ca sistemul trimiterilor, odată stabilit, sa fie aplicat consecvent in intreaga lucrare. In acelaşi timp, trebuie stabilit de la bun inceput daca, atunci cand se foloseşte sistemul de notare cu cifre, numerotarea se reia cu fiecare pagina, cu fiecare sectiune mai importanta ori se face continuu, pana la sfarsitul lucrarii.

 De verificat:

• existenta tuturor indicilor;
• corespondenta dintre indice si continutul notei;
• corectitudinea trimiterilor la alte pasaje din carte sau la alte note.
• Indexul reprezinta un instrument de cautare pus la dispozitia cititorului si este necesar mai ales in cazul lucrarilor bogate in informatii. Poate fi de nume proprii si/sau tematic, in functie de zonele de interes pe care le prezinta cartea. Intrările si „subintrările” trebuie ordonate alfabetic, evitandu-se ramificarea exagerata a listei de cuvinte. Se precizeaza numai intrarile semnificative, paginile care transmit o informatie reala, astfel incat acest instrument de lucru sa fie accesibil si eficient.

 • In cazul in care manuscrisul cuprinde si o serie de ilustratii, acestea trebuie transmise separat, in format electronic, la o rezolutie de cel puţin 300 DPI, astfel incat sa poată fi prelucrate si tiparite in mod corespunzător. Diapozitivele, fotografiile sau desenele realizate manual pot fi aduse in original, spre a fi transpuse in cadrul editurii in format electronic. In vederea unei asezări corecte in interiorul lucrării, este necesar sa fie marcat locul acestora in text prin cifre, denumiri sau alte modalitati de marcare, care sa se regaseasca in denumirea fisierului respectiv/pe spatele fotografiei, desenului. In general, este indicata intocmirea unei liste cu toate ilustratiile.

 • Manuscrisul trebuie sa fie insotit de o propunere de text pentru coperta a IV-a, insemnand cateva randuri considerate relevante pentru subiectul lucrarii. Acest text poate fi redactat special sau selectat din prefata, postfata sau cuvant-inainte.

 Instructiuni privind forma manuscrisului

• In cazul in care se doreste o anumită dispunere in pagina, trebuie realizata o schita/macheta pe hartie. De asemenea, trebuie comunicate de la inceput eventualele preferinte legate de font, corp de litera, formatari etc.

 • Pentru a putea fi prelucrat mai uşor de către tehnoredactori, e bine ca textul să fie redactat cat mai simplu in WORD, folosindu-se cat mai putine dintre facilitatile acestui program. Sunt de preferat formatul A4 şi fontul TIMES NEW ROMAN de dimensiune 12, cu randurile spatiate la 1,5 linii.

 • Este important sa fie folositi aceiasi parametri pentru text si paragraf (font, dimensiune, spatiere) in toata lucrarea.

 • Textul trebuie cules in mod obligatoriu cu diacritice si redactat conform normelor limbii romane.

 Sugestii referitoare la conţinutul propriu-zis al lucrarii

• In cazul in care exista anumite pasaje in limbi straine, este recomandata o traducere a lor, fie in continuare, fie in notele de subsol sau in notele finale.

 • Datele, numele proprii trebuie sa fie corecte si sa nu sufere modificari de la o aparitie la alta de-a lungul lucrarii (de exemplu, sa nu apara Al. Odobescu, apoi Alexandru Odobescu etc.).

 • Denumirile institutiilor trebuie sa fie cele oficiale si, cand este cazul, trebuie actualizate.

(Aceste informatii sunt in conformitate cu Ghidul pentru Autori in vederea pregatirii / predarii unui manuscris, de la Monitorul Oficial)