Ghid rapid pentru autori

Ghid rapid pentru autori

CE ESTE CODUL ISBN ?

Codul ISBN reprezintă numarul international standardizat al cartii. Este format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratima:
prefix 978 – indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte la nivel internaţional;
codul de ţară – indica grupul national, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului si nu limba in care este publicata cartea; codul 973 si 606 identifica editorii din Romania.
• codul de editura – identifica editorul documentului. Lungimea sa variaza in functie de numărul lucrarilor publicate de editor;
• numărul de ordine – numeroteaza documentul printre publicatiile editorului;
• cifra de control – este ultima cifra a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validitătii codului ISBN. Algoritmul de calcul al cifrei de control apartine Agentiei Internationale ISBN de la Londra.

Avantajele folosirii codului ISBtN sunt:
• identificarea documentelor şi editurilor în baze de date bibliografice, evitând confuzia între titluri asemănătoare;
• facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
• crearea bazelor de date pentru edituri şi lansarea comenzilor pe calculator;
• participarea la programul CIP (Catalogarea Înaintea Publicării).

Categorii de documente care primesc cod ISBN

• Publicaţii tipărite (Printed Books):
• Cărţi şi broşuri tipărite;
• Cărţi audio pe casete, CD sau DVD;
• Atlase şi hărţi geografice cu text;
• Partituri muzicale cu text;
• Publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun);
• Publicaţii Braille;
• Publicaţii microforme;
• Publicaţii electronice sau online;
• Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite;
• Programe de calculator educaţionale sau didactice;
• Publicaţii multimedia;

Categorii de documente care nu primesc cod ISBN

• documente care conţin exclusiv informaţii publicitare;
• publicaţiile periodice;
• tipăriturile fără pagină de titlu sau text însoţitor;
• documentele personale (precum curriculum vitae şi profilurile personale);
• felicitările;
• înregistrările muzicale;
• partiturile muzicale fără text;
• programele de calculator care sunt utilizate în orice alt scop decât unul educaţional sau didactic;
• mesajele electronice şi orice alt tip de corespondenţă electronică;
• jocurile.

ESTE CODUL ISBN OBLIGATORIU?
Codul ISBN este obligatoriu pentru toate tipurile de publicatii pentru care se poate acorda un cod ISBN.

Obligativitatea decurge din prevederile Legii 186/2003. Netiparirea codului ISBN atrage sanctiuni.

CE ALTE OBLIGAȚII MAI ARE UN EDITOR?
Din aceeasi Lege, decurg și urmatoarele obligatii:

- Editorii au obligatia sa tipareasca pe fiecare exemplar al publicatiei descrierea C.I.P. realizata de Biblioteca Nationala a Romaniei.
- Editorii au obligatia să tipareasca pe publicatiile lor codul de bare, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, si sa asigure utilizarea codului de bare in evidenta computerizata a vanzarilor si a gestiunii.